Skip to main content

Duy trì chất lượng cuộc sống tại địa phương của chúng ta Tham gia cuộc hội thoại!

Cư dân sống ở Garden Grove vì Thành phố cung cấp chất lượng cuộc sống và dịch vụ tốt hơn các cộng đồng lân cận khác. Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục làm cho Thành phố là một nơi lý tưởng để sinh sống, thăm viếng, và kinh doanh, dù điều gì sẽ xảy ra với chính phủ tiểu bang hoặc liên bang.

Dưới đây là một vài điều ưu tiên do các láng giềng đưa ra trong cuộc điều tra cộng đồng được tiến hành vào mùa thu năm 2017. Hãy cho chúng tôi phản hồi của bạn bằng cách xếp hạng các mục này từ 1-7 ("1" là quan trọng nhất) hoặc thêm các mục khác. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả ý kiến để giải quyết các ưu tiên của cộng đồng trong kế hoạch ngân sách giữa năm 2018 của Thành phố.

 • Duy trì thời gian phản hồi khẩn cấp 9-1-1
 • Bảo vệ nguồn cung cấp nước uống tại địa phương
 • Chống các băng nhóm và ma túy
 • Ngăn chặn việc cắt giảm số cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế
 • Các vấn đề liên quan đến người vô gia cư (homelessness)
 • Cung cấp các giải pháp nhà ở giá rẻ
 • Duy trì cảnh sát tuần tra khu phố
 • Góp ý bổ sung về các dịch vụ ưu tiên:
 • Tôi có những câu hỏi sau đây:

Giữ liên lạc với tôi:

 • Họ tên
 • Các cơ quan hoạt động chung (nếu có):
 • Địa chỉ
 • Zip Code
 • Số điện thoại
 • Email